הסתרה לצורך צמיחה

בעבודה "הסתרה לצורך צמיחה" יוצרת מוריה שכבות של הסתרה, כיסוי ומחיקה, על דפי ספר ישן. פעולה זו מאפשרת לאלמנטים חדשים להפציע.